Уинслоу Груп
 

НАЧАЛО   |   ЗА НАС   |   СТРОИТЕЛСТВО   |   ЗЕМЕДЕЛИЕ   |   ЕНЕРГЕТИКА   |   УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ   |   НОВИНИ   |   КАРИЕРИ   |   КОНТАКТИ

Новини

Инвестициите в земеделски земи – опорна точка в условия на икономическа криза /2008-12-12/

Необходими са редица законови промени, които да стимулират окрупняването на земеделски площи

Инвестициите в земеделски земи остават атрактивна възможност въпреки сътресенията на световните финансови пазари. Това споделиха участниците в третата конфернция „Инвестиции в земеделски земи 2008 – нови механизми за комасация”, която се проведе в хотел Шератон днес.

Земеделските земи стават все по-интересни от инвестиционна гледна точка с оглед увеличаване ефективността на земята - в резултат на окрупняването и. За да е продуктивна, земеделската земя трябва да е уедрена, с добра прилежаща инфраструктура, подържана в задоволително селскостопанско състояние и особено важно е да се създадат законови условия за дългосрочна инвестиция в нея, за да се поддържа и повишава качеството й. Пред инвеститорите в земеделска земя обаче, стоят редица предизвикателства.

Според Светослав Бачев, ръководител в Winslow Agro Fund – бизнес звено, специализирано в производството на земеделски продукти и инвестиции в земеделски земи, те са основно две. Това са голямата разпокъсаност на имотите и малкия им размер, от една страна, и наличието на законови и административни пречки – от друга.

Общо 50 милиона декара е използваната земеделска площ в България. Близо 7 милиона имота са радробени в страната, а средния им размер е около 5 декара. Според Бачев частично решение е уедряване на земята чрез обединението на съседни имоти, от които собствениците да имат идеални части. По този начин обработването на парцелите става по-ефективно, стойността на дребните имоти автоматично се покачва и те могат да се отдават под аренда при по-добри условия. А това в крайна сметка повишава печалбата от тях. ”Ролята на държавата в един такъв процес е водеща. Вместо да се налагат такси за обединяване на имоти, както е в момента, те би могло да се премахнат и на тяхно място да се въведат високи такси за делба на имотите.” – споделя Бачев.

По отношение на спънките в нормативната база, стъпки в правилната посока, според него са: единна електронна система, в която да се следи в реално време за злоупотреби със земеделска земя, увеличаване капацитета на службите по вписване и подходяща система на Агенцията по кадастъра, която да отразява подробностите фиксирани от общинските служби по земеделие и гори.

ВСИЧКИ НОВИНИ

СЛЕДНАЩА НОВИНА

ПРЕДИШНА НОВИНА

Корпоративен уебсайт на Уинслоу Груп АД     © 2008

 

НАЧАЛО   |   ЗА НАС   |   СТРОИТЕЛСТВО   |   ЗЕМЕДЕЛИЕ   |   ЕНЕРГЕТИКА   |   УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ   |   НОВИНИ   |   КАРИЕРИ   |   КОНТАКТИ   |   ВРЪЗКИ