Уинслоу Груп
 

НАЧАЛО   |   ЗА НАС   |   СТРОИТЕЛСТВО   |   ЗЕМЕДЕЛИЕ   |   ЕНЕРГЕТИКА   |   УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ   |   НОВИНИ   |   КАРИЕРИ   |   КОНТАКТИ

Новини

9 милиона евро инвестира Winslow Group в земеделие /2008-12-19/

9 милиона евро инвестира Winslow Group в земеделие. Това съобщиха от компанията. В сумата се включват закупените земи, машини, оборудване, нова селскостопанска база и офис в Първомай.

Winslow Agro Fund е бизнес единица в рамките на Winslow Group, специализирана в инвестиции в земеделски земи и производство на земеделски продукти.

Над 28 000 декара са земеделските земи, собственост на компанията. Те се намират в пет зони в най-плодородните райони на страната. Winslow Agro Fund обработва около 40 000 дка. Компанията има амбиция да утрои тези площи.

Селскостопанските машини, в които е инвестирано, са комбайни, трактори и прикачен инвентар и др. „Целта на обновения машинен парк е оптимизиране на производството”, допълват от там.

Сред селскостопанските култури, които произвежда Winslow Agro Fund, приоритет са пшеницата и рапицата. Ечемикът също има голям потенциал.

Рапицата е предпочитана заради важното й значение не само като маслодайна култура, но и защото има нарастваща роля като биогориво, което ще се използва все повече и в България. Според Директива на Европейския съюз от 2003 г към 2010 г. 5.75% от общия обем фосилни (изкопаеми) горива, използвани в транспорта, трябва да се заменят с биогорива.

Ечемикът е сред новите приоритетни култури за компанията, като основна суровина за пивоварната промишленост.

Winslow Group е българска инвестиционна компания с английско участие. Тя обхваща Winslow Developments, Winslow Property Management, Winslow Agro Fund и Winslow Energy. Основните й направления са инвестиции в областта на земеделието, жилищните и ваканционни имоти , енергетиката и възобновяемите енергийни източници..

ВСИЧКИ НОВИНИ

СЛЕДНАЩА НОВИНА

ПРЕДИШНА НОВИНА

Корпоративен уебсайт на Уинслоу Груп АД     © 2008

 

НАЧАЛО   |   ЗА НАС   |   СТРОИТЕЛСТВО   |   ЗЕМЕДЕЛИЕ   |   ЕНЕРГЕТИКА   |   УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ   |   НОВИНИ   |   КАРИЕРИ   |   КОНТАКТИ   |   ВРЪЗКИ