Уинслоу Груп
 

НАЧАЛО   |   ЗА НАС   |   СТРОИТЕЛСТВО   |   ЗЕМЕДЕЛИЕ   |   ЕНЕРГЕТИКА   |   УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ   |   НОВИНИ   |   КАРИЕРИ   |   КОНТАКТИ

Уинслоу Груп - за компанията

Уинслоу Груп е създадена през 2003–та година с българско и английско участие. Компанията е съсредоточила своите усилия в следните основни направления – недвижими имоти, селско стопанство и алтернативна енергетика.

Уинслоу Груп стартира като компания, работеща в областта на жилищната и търговска недвижима собственост – проектиране, изграждане, продажби и управление на собствеността. През 2006 година Уинслоу създаде съвместна фирма с RREEF с цел осъществяване на няколко мащабни строителни проекта в България. RREEF e звенотото за развитие и управление на инвестиционни проекти в секторите инфраструктура и недвижима собственост на Deutsche Asset Management – глобалната дивизия за управление на финансови активи на Deutsche Bank.

Уинслоу Агро фонд е подразделение в Уинслоу Груп, чиято основна дейност е придобиването на земеделски земи и производството на селскостопански продукти. Компанията отглежда предимно зърнени и маслодайни култури, основно пшеница, царевица, слънчоглед, рапица и ечемик. От декември 2008 – ма година Уинслоу Агро Фонд притежава над 1 500 хектара земеделски земи в България, също така обработва 2 000 хектара земи под аренда.

Уинслоу Агро Фонд стартира през 2004-та година, дейността на компанията е съсредоточена в района на Първомай. Към днешна дата, освен инвестициите в земи, компанията е вложила над 2 500 000 евро в нова селскостопанска техника, голяма селскостопанска база със складове и офиси.

Winslow Energy е подразделение в Winslow Group, което се занимава с разработването на проекти за производство на енергия от възобновяеми източници. Winslow Energy работи основно в две направления: фотоволтаични проекти и проекти за вятърни електроцентрали. Отделът работи в сътрудничество с водещи международни компании относно разработването на своите енергийни проекти.

Корпоративен уебсайт на Уинслоу Груп АД     © 2008

 

НАЧАЛО   |   ЗА НАС   |   СТРОИТЕЛСТВО   |   ЗЕМЕДЕЛИЕ   |   ЕНЕРГЕТИКА   |   УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ   |   НОВИНИ   |   КАРИЕРИ   |   КОНТАКТИ   |   ВРЪЗКИ