Уинслоу Груп
 

НАЧАЛО   |   ЗА НАС   |   СТРОИТЕЛСТВО   |   ЗЕМЕДЕЛИЕ   |   ЕНЕРГЕТИКА   |   УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ   |   НОВИНИ   |   КАРИЕРИ   |   КОНТАКТИ

Земеделие

Компанията се занимава със земеделие от 2004 – та година. Основните ни дейности са: покупко – продажба, окрупняване, отдаване под аренда и обработване на земеделски земи.

Уинслоу Груп притежава земеделски земи във всички региони на България. Най-много земи компанята има в следните региони: Първомай, Шумен, Варна, Русе и Плевен.

Към настоящия момент компанията обработва над 45 000 декара земя в региона на град Първомай. Отглеждаме два вида култури – зърнени и маслодайни: зимна пшеница, зимен ечемик, царевица, ръж, рапица и слънчоглед.

Уинслоу Груп разполага с 3 селскостопански бази: две собствени в селата Дълбок извор и Горски извор и една под наем в село Дълбок извор. Компанията има и офис в град Първомай.

Уинслоу Груп инвестира в модерно оборудване и машини. Това е предпоставка за постигане на добро качество на продукцията, ниски производствени разходи, и рентабилност на земеделския процес. Към момента компанията разполага със самоходни селскостопански машини и прикачен инвентар на обща стойност 3 млн евро.

земеделски дейности земеделски дейности земеделски дейности земеделски дейности земеделски дейности земеделски дейности земеделски дейности земеделски дейности земеделски дейности

Корпоративен уебсайт на Уинслоу Груп АД     © 2008

 

НАЧАЛО   |   ЗА НАС   |   СТРОИТЕЛСТВО   |   ЗЕМЕДЕЛИЕ   |   ЕНЕРГЕТИКА   |   УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ   |   НОВИНИ   |   КАРИЕРИ   |   КОНТАКТИ   |   ВРЪЗКИ