Уинслоу Груп
 

НАЧАЛО   |   ЗА НАС   |   СТРОИТЕЛСТВО   |   ЗЕМЕДЕЛИЕ   |   ЕНЕРГЕТИКА   |   УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ   |   НОВИНИ   |   КАРИЕРИ   |   КОНТАКТИ

Алтернативна енергетика

Уинслоу Енерджи е отдел в Уинслоу Груп, който се занимава с разработването на проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Winslow Energy работи основно в две направления: фотоволтаични проекти и проекти за вятърни електроцентрали. Отделът разработва своите енергийни проекти в сътрудничество с водещи международни компании като General Electric Energy.

Вятърът, слънцето и биомасата заема главно място в палитрата от възобновяеми енергоизточници. Поради своята неизчерпаемост и природосъобразност те притежават значителен потенциал за развитие и налагане над изчерпаемите въглеводородни източници на енергия. Това определя все по-голямо обществено внимание и персективност на алтернативната енергетика.

Компанията има опит в следните дейности:

•  Цялостно развитие на ВЕИ – проекти: от планиране и проектиране до изпълнение.
•  Предварителни проучвания анализи: проучване на електропреносна мрежа, проучване на околна среда, инфраструктура и достъп.
•  Анализ на енергиен потенциал: анализ на вятърни данни и микросайтинг на ВЕП
•  Административно – правни услуги: съгласуване на ВЕИ проекти, промяна на устройствени планове за изграждане на ВЕИ проект, разрешително за вятърни мачти, разрешително за строеж.

Уинслоу Енерджи - вятърни и соларни енергийни проекти

 

Подробна информация за дейността
на Уинслоу Енерджи може да откриете на:
www.winslow-energy.com

Корпоративен уебсайт на Уинслоу Груп АД     © 2008

 

НАЧАЛО   |   ЗА НАС   |   СТРОИТЕЛСТВО   |   ЗЕМЕДЕЛИЕ   |   ЕНЕРГЕТИКА   |   УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ   |   НОВИНИ   |   КАРИЕРИ   |   КОНТАКТИ   |   ВРЪЗКИ