Уинслоу Груп
 

НАЧАЛО   |   ЗА НАС   |   СТРОИТЕЛСТВО   |   ЗЕМЕДЕЛИЕ   |   ЕНЕРГЕТИКА   |   УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ   |   НОВИНИ   |   КАРИЕРИ   |   КОНТАКТИ

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС на ВЕП Ягнило

На основание чл. 97, ал. З Във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда уведомяваме...     >>

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Winslow Energy е отдел в Winslow Group, който се занимава с разработването на проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Winslow Energy работи основно в две направления: фотоволтаични проекти и проекти за вятърни електроцентрали.

ЗА УИНСЛОУ ГРУП

Уинслоу Груп АД е инвестиционна компания, създадена през 2003 - та година с българско и английско участие, чиято дейност е съсредоточена в следните основни направления – недвижими имоти, селско стопанство и алтернативна енергетика.

ЛОГИСТИКА

Уинслоу Груп разполага с логистичен център, разполагащ с всичко необходимо за удобна и модернизирана транспортна дейност. Той е разположен в с.Петърч, близо до главен път Е79, на площ от 23 декара, в които се намират складови помещения и паркинг.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Компанията се занимава със земеделие от 2004 – та година. Основни дейности: покупко – продажба, окрупняване, отдаване под аренда и обработване на земеделски земи. Уинслоу Груп притежава земеделски земи във всички региони на България.

СТРОИТЕЛСТВО

Строителството е основната дейност на Уинслоу Груп в пъвите години след създаване на компанията. Уинслоу Груп стартира със строителството на апартаментни хотели в ски курорта Банско, след което се насочва към жилищно строителство в София.

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ

Уинслоу пропърти мениджмънт е част от Уинслоу Груп, създадена с цел управление и подръжка на завършените строителни проекти на компанията. Към настоящия момент отделът управлява повечето от построените от Уинслоу хотели в Банско.

Корпоративен уебсайт на Уинслоу Груп АД     © 2008

 

НАЧАЛО   |   ЗА НАС   |   СТРОИТЕЛСТВО   |   ЗЕМЕДЕЛИЕ   |   ЕНЕРГЕТИКА   |   УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ   |   НОВИНИ   |   КАРИЕРИ   |   КОНТАКТИ   |   ВРЪЗКИ