Уинслоу Груп
 

НАЧАЛО   |   ЗА НАС   |   СТРОИТЕЛСТВО   |   ЗЕМЕДЕЛИЕ   |   ЕНЕРГЕТИКА   |   УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ   |   НОВИНИ   |   КАРИЕРИ   |   КОНТАКТИ

Новини

Обява за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на ВЕП Ягнило /2011-11-25/

„УИНСЛОУ УИНД ПАУЪР" АД,

гр. София - 1330, бул. „Акад. Иван Гешов" 2Е, офис 204, Бизнес център Сердика,

На основание чл. 97, ал. З Във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че ще бъде организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение за изграждане на „ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК ЯГНИЛО" в землището на с. Ягнило, община Ветрино, обл. Варна и с. Стан и с. Памукчии, общ. Нови пазар, област Шумен.

Срещата ще се проведе на 02.12.2011г. от 11.00 часа в сградата на община Нови пазар.

Докладът по ОВОС е на разположение на всички заинтересовани лица всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 14.00 до 17.00 часа в абщина Ветрино, община Нови пазар, РИОСВ-Варна, РИОСВ-Шумен и в кметства на селата Ягнило, Стан и Памукчии или по време на срещата за обществено обсъждане.

За контакти с инвеститора във връзка с общественото обсъждане – тел. 02 920 4112

ВСИЧКИ НОВИНИ

СЛЕДНАЩА НОВИНА

ПРЕДИШНА НОВИНА

Корпоративен уебсайт на Уинслоу Груп АД     © 2008

 

НАЧАЛО   |   ЗА НАС   |   СТРОИТЕЛСТВО   |   ЗЕМЕДЕЛИЕ   |   ЕНЕРГЕТИКА   |   УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ   |   НОВИНИ   |   КАРИЕРИ   |   КОНТАКТИ   |   ВРЪЗКИ